Arhivi Kategorije: Pomembna obvestila

Obvestila ki jih je dobro prebrat

Ostala oznanila

* Z mesecem majem, ki je posvečen Devici Mariji, pričenjamo v Cerkvi šmarnično pobožnost. Šmarnice bodo vsak dan pri maši, ob nedeljah pa popoldne ob 14 uri z branjem šmarnic in litanijami Matere Božje ter blagoslovom z Najsvetejšim.
Letošnje šmarnično branje je napisal pater Branko Petauer, cistercijan z naslovom: Marija ima mnogo oblek. Branje nas vabi v različna, Marijina svetišča, kjer se srečujemo z raznolikimi upodobitvami Božje Matere. Nekatere so povezane s posebnimi dogodki ali zgodovino kraja, druge z ljubeznijo in hvaležnostjo molivcev, ki so z ustvarjanjem čudovitih Marijinih podob in pesmi izrazili svojo vdanost nebeški Kraljici.

* Na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega Pastirja je sveta maša ob 10 uri v cerkvi svetega Hieronima na Petkovcu. Na to nedeljo sklepamo tudi teden molitve za nove duhovne poklice.
Pri maši je že ustaljeno darovanje za potrebe cerkve.

* V petek 20. maja se z večerno mašo prične birmanska devetdnevnica, kot neposredna priprava na prejem zakramenta birme, ki bo v nedeljo 29. maja ob 9 uri.
Devetdnevnica je za vse birmance obvezna. K njej ste vabljeni tudi starši birmancev in botri, da si z molitvijo in udeležbo pri maši izprosimo darove Svetega Duha in vztrajnost v veri.

* Tri dni pred Vnebohodom obhajamo Prošnje dneve. V teh dnevih ne molimo samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk.
Prošnja procesija bo potekala v ponedeljek 23. maja od Petrovčeve kapelice v cerkev svetega Hieronima na Petkovec ob 18. 30 uri, kjer bo sveta maša in birmanska devetdnevnica ter šmarnice.

* V torek, na praznik Marije Pomočnice Kristjanov, 24. maja, je ob 18 uri srečanje za birmance, botre in starše birmancev z birmovalcem stiškim opatom patrom Maksimilijanom Filo.
Ob 19 h je sveta maša, med mašo bo gospod birmovalec na razpolago za sveto spoved.
Ob srečanju gre za katehezo in tudi za preverjanje znanja birmancev, koliko so pripravljeni na prejem zakramenta birme.

* Spovedovanje birmancev bo na Vnebohod namesto verouka.
Za starše in botre bo prilika za spoved v petek 27. maja od 18 ure naprej.
V petek po maši bo birmance nagovoril salezijanec Jure Babnik.

* V soboto 28. maja je maša ob 7 h zjutraj. Pri njej bomo zaključili birmansko devetdnevnico. Po maši boste birmanci in birmanke prejeli birmanski listek, s katerim pridete v nedeljo k birmi. To je dokazilo, da ste na prejem zakramenta birme pripravljeni.

* V nedeljo 29. maja je ob 9h sveta maša, med katero bo zakrament birme podelil stiški opat pater Maksimilijan Filo.

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo v nedeljo 5. junija ob 10h.

* Obveščamo, da bo majska maša za osvoboditev / ozdravljenje tretjo
nedeljo, 15. maja 2022 ob 19. h, v cerkvi sv. Nikolaja v Logatcu.
Po maši bo molitev za osvoboditev / ozdravljenje, s polaganjem rok nad
posamezniki.


Molitev za sinodo 2021-2023

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.


Molitev za domovino ob 30-letnici slovenske države

Gospod Bog, ob 30-letnici države Slovenije slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega, kar ogroža naše telesno, duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim družinam, da bodo odprte za življenje in šole ljubezni za nove rodove.
Amen.


Molitev za zdravje
v času epidemije koronavirusa COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.