Srečanje BIS 2019

Župnijska Karitas Rovte je pripravila 26. srečanje za bolne, invalide in starejše, 8. september 2019

Galerija slik

Uvodni nagovor Jože Cigale, Župnijska Karitas Rovte

Homilija in Obred bolniškega maziljenja bolniški župnik Miro Šlibar

Prošnje

nagovor Oče Naš in podelitev miru

Tahvala jože Cigale in končni blagoslov

Druženje mladinski cerkveni pevski zbor

Nagovor in spodbuda Miro Šlibar 1 del

Nagovor in spodbuda Miro Šlibar 2 del

Miro Šlibar zaključni nagovor, zahvala in spodbudne misli