Kako pa lahko jaz pomagam v župniji

V župniji poteka več dejavnosti, ki jih opravljajo laiki. Čim več sodelovanja laikov, bolj je župnijsko občestvo živo in dejavno.

Področja, kjer se laiki udejstvujejo so:

 • Bogoslužje

 • Karitativna dejavnost

 • Oznanjevanje

 • Skrb za živo občestvo

 • Gospodarstvo,

 • Župnijska pisarna

BOGOSLUŽJE:

 • čiščenje bogoslužnih prostorov, zakristije.

 • krašenje cerkve.

 • pranje in likanje cerkvenega perila (prti, prtički…).

 • cerkveno petje (organisti, pevovodje, pevci, instrumentalisti).

 • oblikovanje sodelovanja pri bogoslužju.

 • branje beril, prošenj, oblikovanje branja uvodov in zahval.

 • usposabljanje bralcev beril, priprava bralcev.

 • skrb za projekcijo (pesmi PPT).

 • vodenje in sodelovanje pri molitveni uri.

 • vodenje molitve rožnega venca.

 • vodenje in sodelovanje pri ljudskih pobožnostih: križev pot, šmarnice, »Marijo nosijo«.

 • odklepanje in zaklepanje cerkve in »varovanje« cerkve.

 • skupina za ministrante.

 • ministriranje.

 • mežnarjenje.

 • pobiranje pušice.

 • zvonjenje in pritrkovanje: ozvočenje v cerkvi in na pokopališču.

KARITATIVNA DEJAVNOST:

 • obisk starejših, bolnih in ljudi v stiski na domu.

 • vodenje in sodelovanje v Župnijski Karitas.

 • med soseska pomoč, še posebej starejšim.

 • priprava srečanj, ki lajšajo stisko in osamljenost.

 • nudenje možnosti pogovora, svetovanje ljudem v stiski.

 • konkretna pomoč mladim družinam, mamicam, obisk družin ob rojstvu otroka.

 • prevoz starejših k sveti maši, v zdravstveni dom, v trgovino.

 • medgeneracijska srečanja.

OZNANJEVANJE:

 • kateheza, poučevanje verouka.

 • vodenje in sodelovanje v župnijskih skupinah (zakonska, svetopisemska, molitvena).

 • Vodenje birmanske skupine.

 • pomoč pri pripravi župnijskega lista.

 • oratorij.

 • razne delavnice za starše in otroke.

 • miklavževanje.

 • trikraljevska akcija.

 • priprava raznih dogodkov s katerim posredujemo Evangelij in krščanske vrednote.

 • priprava raznih projektov, ki imajo za svoj cilj oznanjevanje in pričevanje.

 • medijske objave dogodkov (časopis, radio, TV).

 • stiki sodelovanja s širšo družbeno skupnostjo (šola, občina..).

 • digitalizacija: podpora portala za redne dejavnosti (prijave, nadomeščanja ob obveščanju o delu v skupinah, ozaveščanje in prenos znanja.

 • urejanje spletne strani župnije, FB profila župnije, twiter, instagram, snapckat.

SKRB ZA ŽIVO OBČESTVO:

 • Usposabljanje za vodenje različnih skupin dejavnosti v župniji.

 • Spodbujanje za medsebojno zaupanje med verniki in potrjevanje le-tega.

 • priprava piškotov, peciva, drugih prigrizkov za župnijske dogodke, goste v župnišču.

 • Povabilo župnika na kosilo.

 • Srečanje družin, zakoncev, starejših članov župnijskih skupin.

 • Agape in druženje župljanov po sveti maši.

 • Sprejemanje majhnih otrok in mladih družin pri bogoslužju.

 • Prizadevanje vseh župnijskih skupin, da ostanejo odprte za nove člane in rast.

 • Medsebojna pomoč in podpora.

 • Mladinski centri.

 • Dobri medsebojni odnosi med člani občestva in topla dobrodošlica novim župljanom.

 • Usposabljanje na katehetsko pastoralni šoli, orglarski šoli in posredovanje znanja v župniji.

 • Organizacija dogodkov, slovesnosti, protokola.

 • Povezovanje s širšimi kulturniki in družbenim življenjem v župniji.

 • Romanja.

 • priložnostni dogodki.

GOSPODARSTVO:

 • Razsvetljava v cerkvi, menjava žarnic.

 • Skrb za vzdrževanje župnijskih stavb.

 • Skrb za dolgoročno ekonomsko preskrbljenost župnije.

 • Skrb za župnijski inventar.

 • Dobro premišljeni projekti v župniji.

 • Skrb za urejenost okolice župnijske cerkve in župnišča, košnja trave, obrezovanje žive meje, spravilo raztresenega peska po posipanju v zimskem času.

ŽUPNIJSKA PISARNA:

 • pomoč pri prepisih matičnih knjig.

 • pomoč v župnijski pisarni.

 • računovodstvo.

 • urejanje župnijskega koledarja.

 • pomoč pri pripravi župnijske statistike.

 • popis župnijskega inventarja.