Karitas

Pomoč Karitas Rovte
Za pomoč v primeru stiske se lahko obrnete na Župnijsko Karitas Rovte: Helena 041 454 526, Vera 040 226 202 karitas.rovte@gmail.com
Za invalidske pripomočke se obrnite na Matjaž Gnezda 031 878-603 matjaz.gnezda@gmail.com
Imate svojca ki je na na invalidskem vozičku in občasno potrebujete zanj prevoz z avtomobilom. Lahko se obrnete na družino, ki ima prilagojen avto in vam ga brezplačno posodi.
Kontakt: 031 409 233, Melita

 

Poročilo
Na občem zboru ZK Rovte v začetku marca sem na mestu tajnice župnijske Karitas nasledila g. Jožeta Cigale.
Rada bi vam malo osvežila vedenje o tem, čemu je Karitas namenjena.
V prvi vrsti je to psihosocialna pomoč posameznikom in družinam v stiski, ki so jih težave pripeljale v krizo iz katere ne vidijo izhoda, se soočajo s psihičnimi težavami ali življenjskimi izzivi ob življenjskih prelomnicah in družinskih tragedijah.
Pomoč v prihodnje lahko pričakujejo tudi tisti, ki imajo težave pri vzgoji otrok, v partnerskem odnosu, so deležni nasilja v družini ali na delovnem mestu pa tudi mladostniki s težavami odraščanja saj se glede na potrebe želi ustanoviti svetovalne centre na lokalnem nivoju.
Preko Karitas se lahko izvaja tudi mediacija, ki pripomore k razreševanju različnih sporov izven sodišč.
Največ ljudi ima izkušnjo s Karitas preko darovanja hrane in obleke, oziroma plačila položnic ali drugih izrednih stroškov, ki jih posameznik ali družina ne zmore plačati.
Veliko je prejemnikov tako imenovane evropske hrane. Ta hrana se deli družinam z večjim številom otrok in tistim, ki imajo zelo nizek dohodek.
Karitas organizira tudi počitnice za otroke in družine. Letovanje poteka v Portorožu.
Karitas pomaga tudi pri nakupu šolskih potrebščin, plačilu malice za otroke,
Pri pomoči starejšim ali invalidom je na voljo izposoja pripomočkov za lažjo nego in invalidskih pripomočkov.
V Rovtah so se zadnja leta leta ljudje posluževali predvsem izposoje invalidskih pripomočkov, nekaj je tudi prejemnikov evropske hrane in plačila položnic.
Predvsem vas želim vzpodbuditi, da se v stiski obrnete na Karitas. Nihče se ne želi izpostavljati svoje stiske, vendar je včasih tudi potrebno priznati, da sami ne zmoremo več in, da rabimo pomoč. Poskušali vam bomo pomagati ali pa bomo našli pomoč na mestih, kjer bodo to znali. Včasih bomo kaj objavili tudi na FB na Župnija Rovte. Poglejte in delite. Določene informacije so tudi na oglasni deski pod zvonikom. Pokličete me lahko po telefonu, lahko se dogovorimo za obisk na domu ali sestanek v prostoru Karitas v župnišču.
Vabim pa tudi nove prostovoljce v naše vrste in prav tako vas vabim k darovanju za potrebe Karitas. (Skrinjica)

Vera Logar