Župnijski pastotoralni svet

Člani župnijskega pastoralnega sveta Rovte.

Nadškofija Ljubljana Ordinariat je potrdila člane Župnijskega pastoralnega sveta župnije Rovte za mandatno obdobje 2021 – 2026 dne 2. 3. 2022 št. 254 / 22.

Janez Petrič Župnik Rovte 95
Vilma Kunc Berila, tajnik Rovte 16
mag. Nevenka Malavašič Voditelj komisije za oznanjevanje, zapisnikar Rovte 51
Matjaž Gnezda Voditelj komisije za bogoslužje Rovte 82 b
Ana Trček Voditelj komisije za diakonijo Rovte 89
Peter Istenič Ključarji Rovte 126
Tina Istenič Mladina Rovte 126
Meta Malavašič Mladina, pevci Rovte 51
Helena Rupnik Župnijska Karitas Rovte 50 b
Zofija Sivec   Petkovec 11
Peter Hladnik   Petkovec 37 c
Urška Benedičič   Rovte 89 a
Martina Albreht   Rovtarske Žibrše 21
Ana Štefanič   Praprotno Brdo 13 a
Jurij Kavčič   Praprotno Brdo 6
Renata Treven   Praprotno Brdo 17