Farne plošče

Žrtve župnije Rovte v drugi svetovni vojni, povojnih pobojev in žrtve zaradi vojne

Seznam je narejen na podlagi seznama, ki so ga urejal pri Modrijan, ko so dopolnjeval napise na Farnih ploščah

Dopolnjen s seznamom ki je bil objavljen v knjigi »ROVTE V VIHARJU VOJNE IN REVOLUCIJE« Janko Maček seznam uredil Jože Kočar
Dodano s seznam, ki ga je pripravil občina Logatec
Dopolnjeno še s podatki, ki so objavljen na strani http://www.sistory.si/zrtve
Vendar je še vedno veliko napak, ki se jih bo popravilo z vašo pomočjo
Za dopolnitve in dodatne informacije pošljite sporočilo na e-pošto peter.hladnik@gmail.com
Dopolnjen seznam bo objavljan na spletni Župnije Rovte https://zupnija.rovte.eu/wp-content/uploads/PredstavitevZupnije/Farne_Plosce/

Žrtve Vojne in povojnih pobojev, razvrščeno po farnih ploščah in imenih

Žrtve Vojne in povojnih pobojev, razvrščeno po priimkih in hišnih imenih

Žrtve Vojne in povojnih pobojev, preglednica z vsemi podatki

Farne plošče v spomin pomorjenim po drugi vojni v župniji Rovte