Gospodarski svet

Potrditve članov gospodarskega sveta župnije Rovte.

Nadškofija Ljubljana je potrdila imenovanje novega Gospodarskega sveta za župnijo Rovte za dobo petih let dne 3. marca 2022, št. 261 / 22.

Za župnijsko cerkev:  
Jože Arhar Rovte 104 d
Miro Jurca Rovte 128
Franc Nagode Rovtarske Žibrše 19
Sandi Petkovšek Rovte 8o a
Erik Pišljar Rovtarske Žibrše 35
   
Za podružnico Petkovec:  
Janez Kavčič Petkovec 6
Jože Leskovec Petkovec 23
Andrej Kavčič Petkovec 8
   
Za podružnico Praprotno brdo:  
Blaž Žakelj Praprotno brdo 3
Marko Trpin Praprotno brdo 12