Gospodarski svet

Potrditve članov gospodarskega sveta župnije Rovte.
Dne 7.7. 2015 št. 1109/15 je Nadškofija Ljubljana, Ordinariat, potrdila naslednje člane Gospodarskega sveta, ki so bili izbrani v župniji s strani vernikov, dne 8. 3. 2015 za obdobje 2015 – 2020:

1. Petkovšek Sandi

Rovte 80a

2. Arhar Jože

Rovte 104d

3. Jurca Bogomir

Rovte 128

4. Istenič Peter

Rovte 126, ključar Rovte

5. Treven Janko

Rovte 13

6. Kavčič Janez

Petkovec 6a

7. Maček Franc

Petkovec 43, ključar Petkovec

8. Hladnik Janez

Petkovec 37b

9. Treven Anton

Petkovec 38, ključar Petkovec

10. Pišljar Marjan

Rovtarske Žibrše 35, ključar Rovte

11. Nagode Marjan

Rovtarske Žibrše 14

12. Nagode Franc

Rovtarske Žibrše 19

13. Žakelj Alojz

Praprotno Brdo 3, ključar Praprotno Brdo

14. Trpin Marko

Praprotno Brdo 12

15. Oberžan Marjan

Praprotno Brdo 9

16. Treven Anton

Praprotno Brdo 7, ključar Praprotno Brdo