Srečanje BIS 2022

Župnijska Karitas Rovte je pripravila srečanje za bolne, invalide in starejše, 28. avgust 2020

Galerija slik
Posnetki YouTube

Uvodni nagovor Jože Cigale, Župnijska Karitas Rovte

Homilija in Obred bolniškega maziljenja bolniški župnik Miro Šlibar

Prošnje

nagovor Oče Naš in podelitev miru

Zahvala jože Cigale in končni blagoslov

Druženja v župnišču

Druženja v župnišču, pozdrav Miro Šlibar

Nagovor in spodbuda Miro Šlibar 1 del

Nagovor in spodbuda Miro Šlibar 2 del

Nagovor in spodbuda Miro Šlibar 3 del

Nagovor in spodbuda Miro Šlibar 4 del