Janko Slabe – Misijonar

HJanko Slabe Misijonar na Madagaskarju

Sveto maša, ki jo je daroval koprski škof Metod Pirih

Spominska Slovesnost

Galerija slik


Spoštovani farani.

V soboto ob 15h je spominska slovesnost ob deseti obletnici smrti našega rojaka in misijonarja Janka Slabeta. V zahvalo za vso njegovo delo mu bomo dali vsaj delček zahvale za vso njegovo veliko delo na otoku Madagaskar med Malgaši in še potem v domovini.

Sveto mašo bo ob somaševanju njegovih sošolcev duhovnikov, misijonarjev duhovnikov in prijateljev duhovnikov vodil upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih, ki bo ravno ta dan praznoval 32 letnico škofovskega posvečenja. Prepeval bo Antešaški pevski zbor, ki ga vodi gospod Marko Pavlič iz Bleda ter naš mešani cerkveni pevski zbor. Po sveti maši bo akademija, ki bo razdeljena v tri sklope in obogatena s diapozitivi. Od otroštva do odhoda na Madagaskar, delo in življenje na Madagaskarju ter vrnitev v domovino do pogreba v Rovtah. Molitev na grobu. Sledilo bo odprtje razstave o Misijonarju Janku v zimski kapeli. Prejeli boste zbornik v katerem je opis njegovega življenja in kako so ga videli ali doživeli sorodniki, posamezniki, prijatelji znanci in duhovniki, pogrebna pridiga in še kaj.

Najlepša hvala vsem, ki so do sedaj že kakorkoli pomagali in še bodo.

Prav lepo naprošam dobre gospodinje, za pripravo peciva in narezka za pogostitev po slovesnost. To bi prinesli v pevsko sobo v soboto od 11h do 14h.

Mogoče lahko kdo tudi denarno pomaga, saj je izdaja zbornika kar velik strošek, bo pa ostal v spomin nam in zanamcem, lahko le tega odda v župnišču.

Razstava, ki bo v zimski kapeli bo na ogled do v ključno nedelje 4. junija ob nedeljah od konca jutranje maše do 12 in in od 15 do 18h. Ob delavnikih pa od 15do 18h. Po dogovoru pa tudi dopoldne.

Seveda pa največ damo Janku v spomin to, da se te slovesnosti tudi udeležimo. Zato vas vse najlepše vabim v soboto v našo farno cerkev in s tem dodamo v slovesnost svoj kamenček dobrote in ljubezni.

V spomin misijonarju Janku Slabe

Misijonar Janko Slabe se je rodil na revni domačiji Pri Rjavcu, v zaselku Kurja vas, v župniji Rovte 21. 3. 1944 kot osmi otrok.
V duhovnika ga je posvetil takratni ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik 29. 6. 1970 v ljubljanski stolnici. Po dolgih letih je bila v nedeljo 5. julija
1970 v Rovtah njegova nova maša.
Septembra 1972 je prišel na Madagaskar.
Najprej se je v Amohitra učil malgaškega jezika. Nato je deloval v Matangi, kjer je sezidal cerkev, župnišče in hišo za sestre. V Matangi je ostal 24 let.
Zaradi bolezni se je leta 1997 vrnil v domovino.
O svojem bivanju na Madagaskarju je napisal tudi knjigo Med Antešaki (Družina, Misijonske vezi, Ljubljana 1989)
V domovino se je prvič vrnil še leta 1987 z njegovim škofom in leta 1995, ko je imel v domači farni cerkvi 16. julija srebrno mašo in končno za vedno
leta 1997
Kljub bolezni v domovini, kot je zapisal, ni vrgel puške v koruzo. Župnije sicer ni upal sprejeti, je pa odšel na staro kaplansko mesto za duhovnega
pomočnika v Zagorje.
Rad se je odzval povabilu novinarja ETV Igorju Gošte na razna vprašanja, in bil velikokrat gost te TV. Imel je tudi svojo rubriko: Duhovno misel za vsak
mesec. Bil gost radia Ognjišče in še marsikje. Velikokrat, dokler je mogel šel v domači kraj.
Toda zdravje ga je vedno bolj zapuščalo, tako se je umaknil v mežnarijo v Izlake pri Zagorju in tu v miru tudi sestavil svojo drugo in tretjo knjigo:
»Spremljevalci mojega življenja« v kateri opisuje svoje življenje in ljudi, ki so ga spremljali ob njem in »Priročnik za Malgaški jezik«, ki je v veliko
pomoč tudi slovenskim laičnim misijonarjem, ki odhajajo na Madagaskar.
Pod nujno je moral v Celjsko bolnišnico kjer je 26. maja 2007 tudi odšel k Gospodu. Prepeljan je bil v domačo hišo k Rjavcu v Rovte, kjer se je ga je
pokropilo zelo veliko ljudi, duhovnih sobratov in tudi nekaj Malgašev. 28. maja je bil veličasten pogreb. Velika močna ploha je bila pred prihodom
pogrebcev načelu z nadškofom msgr. Alojzom Uranom v farno cerkev.
Z množico duhovnikov smo ga prenesli v skupni grob duhovnikom, katerega sončni žarki so posebej osvetlili prav tisti trenutek.