Janko Slabe 10let večnosti Molitev na grobu in blagoslov razstave

Molitev na grobu misijonarja Janka Slabe

Blagoslov spominske razstave o delu Janka Slabe