Srečanje BIS 2018

Župnijska Karitas Rovte je pripravila srečanje za bolne, invalide in starejše, 2. september 2018

Galerija slik

Uvodni nagovor Helena Rupnik, Župnijska Karitas Rovte

Homilija, lazarist Pavle Novak

Obred bolniškega maziljenja

Prošnje

Nagovor za Oče Naš in podeliev miru

Oznanila, Janez Petrič in zahvala

Druženje in zahvala