Maša za domovino 25. 6. 2015

 


Mašo za domovino daroval msgr. Jože Plut v somaševanjem z Janez Petrič domači župnik. Pri maši sodelovali Trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske, Godalni kvartet iz Rovt, solistka Monika Arhar in domači pevski zbor.

Mašo za domovino daroval msgr. Jože Plut v somaševanjem z Janez Petrič domači župnik.
Pri maši sodelovali Trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske, Godalni kvartet iz Rovt, solistka Monika Arhar in domači pevski zbor.

Branje berila Vilma Kunc

Branje berila Vilma Kunc

Evangelij, Janez Petrič, domači župnik

Evangelij, Janez Petrič, domači župnik

Pridiga msgr. Jože plut, vojaški kurat

Pridiga msgr. Jože plut, vojaški kurat

Prošnje za edinost med kristjani, v družinah in narodu.

Prošnje za edinost med kristjani, v družinah in narodu.

Gospod Jezus, v občutljivem trenutku pred smrtjo si prosil Očeta za edinost med svojimi učenci. Prosimo te, da v svojem Svetem Duhu uslišiš naše prošnje za edinost med kristjani, v družinah in narodu.

* Gospod Jezus, razsvetli nas, da si bomo resnično želeli trdne edinosti in sprave med kristjani in med nami vsemi v domovini.

* Jezus, ti si vir resnične edinosti. Vsem ki so se odzvali klicu domovine in so umrli med osamosvojitveno vojno, podeli slavo večnega življenja.

* Nekateri naši državljani vidijo v veri in Cerkvi nevarnost za samostojnost in svobodo domovine. Pomagaj nam moliti zanje, potem jim bomo zmogli z življenjem pokazati, da so naši bratje.

* Naj se kot kristjani trudimo za blaginjo in zdravo življenje v družbi, pa tudi za kritičnost, kadar se s prefinjeno lažjo oznanjajo neresnica, moralna izprijenost in kultura, ki nasprotuje življenju.

* Še posebno navdihni  mlade, da bodo zavrnili predsodke in zamere starejših generaciji in bodo začeli spodbujati svobodno mišljenje povezane in spravljene družbe.

* Naj se v družbi obnovi zaupanje v institucije, ki skrbijo za skupno dobro, njihovo delo pa naj bo transparentno in odgovorno.

* Prosimo te, da se ne bi pritoževali nad neodgovornostjo drugih, ampak bi najprej sami rasli v malih odgovornostih vsakdanjega življenja.

* Prosimo te za papeža Frančiška, naše škofe in duhovnike, da vneto delajo za dobro in ostanejo stanovitni v veri upanju in ljubezni.

* In še po osebnem namenu.

 

Zahvala Jože Leskovec v imenu VSO Logatec

Zahvala Jože Leskovec v imenu VSO Logatec

Zahvala

Ob koncu svete maše bi se v imenu združenja za vrednote slovenske osamosvojitve rad zahvalili, Monsinjorju Jožetu Plutu, ki seje tudi letos odzval našemu vabilu, da je vodil sveto mašo. Domačemu župniku Janezu Petriču za uvodne besede in somaševanje. Trobilnemu kvintetu orkestra slovenske vojske, Godalnemu kvartetu, Pevskemu zboru z solistko Moniko Arhar in vem ostalim, ki ste sodelovali pri tej slovesni maši. Zahvala velja tudi vsem, ki so svoj čas namenili za pripravo slovesnosti. Hvala vsem vam, ki ste se odzvali našemu vabilu in se udeležili te svete maše. Ponosno praznujmo današnji praznik ker imamo svojo Domovino. Veliko je ljudi na našem planetu, ki iz takšnih in drugačnih razlogov te sreče nimajo.

 MOLITEV ZA DOMOVINO

O Bog, neskončna modrost,

ti vse čudovito urejaš in vodiš.

Prosimo te za našo domovino:

daj pravo modrost možem in ženam,

ki so odgovorni za skupno blaginjo,

nam vsem pa poštenje

in v času volitev pravo preudarnost,

da bosta vladala sloga in pravičnost

in bomo živeli v miru in blagostanju.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Amen