Category Archives: Obvestila

Obvestila župnije Rovte

Ostala oznanila

* Od 3. velikonočne nedelje do 4. velikonočne nedelje (14. – 21. april) obhajamo Teden molitve za nove duhovne poklice. Geslo tedna je: Prosite Gospoda žetve. Teden molitve za duhovne poklice nas spominja, da je poklicanost Božji dar, ki ga določena oseba prepozna in nanj odgovori ali pa ga zavrne. Božjega klica lahko kdo ne sliši razločno in tako niti ne ve, da je poklican. Molimo vztrajno in z vero ter zaupajmo, da nam bo Nebeški Oče dal novih poklicev, ki jih Cerkev in naša škofija potrebuje.

* V sredo 17. aprila je po večerni maši v zimski kapeli srečanje za starše letošnjih birmancev 8. in 9. razreda.

* V soboto 20. aprila je na Brezjah srečanje družin ljubljanske nadškofije od 14. – 17. ure. Geslo srečanja je: »Vzemi Boga zares!« Ob 16. uri bo sveta maša pod šotorom, ki jo bo vodil nadškof msgr. Stanislav Zore

* Na 4. velikonočno nedeljo, 21. aprila je maša v cerkvi svetega Hieronima na Petkovcu ob 10. uri.
Na to nedeljo je svetovni molitveni dan za duhovne poklice, sklepamo pa teden molitve za duhovne poklice.
Pri maši je že ustaljeno darovanje za potrebe tamkajšnje cerkve.

* V ponedeljek 22. aprila je po večerni maši v veroučni učilnici srečanje za člane Župnijske Karitas.

* V sredo 24. aprila je po večerni maši v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS. Tema srečanja je: Sveta evharistična skrivnost – vir in vrhunec, Naše poslanstvo št. 55, str. 19 – 21, št. 4.

* V četrtek 25. aprila obhajamo god svetega Marka, pisatelja drugega evangelija. Na ta dan je Makova procesija, ki gre skozi naselje Rovte. Pričetek procesije izpred cerkve ob 18:30 h. Po njej je sveta maša. To je prva od prošnjih procesij. V njih molimo ne samo za blagoslov na polju, ampak tudi za blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk.

* Na god svetega Marka je namesto verouka spovedovanje letošnjih prvoobhajancev in prvoobhajank. Ta dan je v učilnici tudi pomerjanje oblekic za prvoobhajance in prvoobhajanke. Dva starša naj bosta zraven pri pomerjanju oblekic.

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo v župniji na 6. velikonočno nedeljo, 5. maja ob 10. uri.

* Slovesnost podelitve zakramenta Svete birme bo v župniji 19. maja 2024, na binkoštno nedeljo ob 10. uri dopoldne. Birmovalec bo škof Franci Šuštar.


POSTNA POSTAVA 2024
Postni čas v letu 2024 se začne na pepelnično sredo, 14. februarja 2024, in se zaključi z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje.
Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti:
Strogi post je na pepelnično sredo (14. februarja) in na veliki petek (29. marca).
Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.
Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do dopolnjenega 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.
Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta!


Molitev za sinodo 2021-2023

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.


Molitev za zdravje
v času epidemije koronavirusa COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.