Arhivi Kategorije: Obvestila

Obvestila župnije Rovte

Ostala oznanila

* Slovesni praznik Rojstva Janeza Krstnika letos praznujemo liturgično z praznično sveto mašo že v četrtek 23. junija, ker je 24. junija praznik Srca Jezusovega. V soboto pa praznujemo god Marijinega brezmadežnega srca.

* Podpisana veroučna spričevala veroučenci oddajte do konca meseca junija v cerkvi po maši ali v poštni nabiralnik na župnišču.

* V torek 28. junija po večerni maši je v veroučni učilnici priprava na zakrament svetega krsta za starše in botre. K pripravi prinesite starši družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa, če so iz druge župnije, potrdilo o sposobnosti za krstnega botra.

* V sredo 29. junija obhajamo slovesni praznik apostolov svetega Petra in Pavla.
To je tudi dan posvečenja slovenskih novomašnikov.
Pušica današnjega praznika je namenjena ta takoimenovani »Petrov novčič«.
V ljubljanski nadškofiji bo posvečenje novomašnikov na praznik v ljubljanski stolnici ob 9. uri:

 Rok Gregorčič, roj. 5. maja 1997, iz župnije Ljubljana Šiška
 Tadej Pagon, roj. 17. junija 1994, iz župnije Tržič – Bistrica
 Janez Pavel Šuštar, roj. 21. oktobra 1997, iz župnije Homec
Diakonsko posvečenje: Blaž Zorko, roj. 27. avgusta 1998 iz župnije Ljubljana – Koseze .Posvečen bo v župnijski cerkvi v župniji Ljubljana – Koseze 25. junija ob 10. uri.

* Redno srečanje članov Župnijske Karitas bo v četrtek 30. junij po večerni sveti maši.
Lepo Vabljeni vsi člani in seveda vsi ki bi želeli sodelovati z novimi močmi in idejami pri karitativni dejavnosti v župniji.

* Na prvi petek v mesecu juliju (1. 7.) bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih.
Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega, zmolili posvetilno molitev v čast Srcu Jezusovemu in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto bomo po maši zmolili litanije Matere Božje, molili za duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na 14. nedeljo med letom (3. 7.) obhajamo Nedeljo Slovencev po svetu. Pri maši se bomo spomnili naših rojakov, ki živijo izven matične domovine Slovenije.
»Glede na to, da imamo tako lep kos zemlje, kjer je naša matična domovina in smo hkrati razpršeni po vsem svetu, pa si želim, da bi nam sodobna sredstva pomagala ostajati v medsebojni povezanosti in da bi kot en narod na različnih krajih znali dajati svoj prispevek k skupnemu kulturnemu prostoru in tako graditi na narodnem telesu. Tako bi tudi kot narod mogli dati svoj prispevek k družini narodov Evrope in celotnega sveta.« (Janko Krištof)

* V torek (5. 7.) godujeta slovanska apostola in brata sveti Ciril in Metod, ki sta v svojem času poskrbela po svojih učencih, da so slovanskim narodom posredovali Jezusov Evangelij in krščansko kulturo.
Tudi v naši cerkvi imamo v prezbiteriju na barvnem oknu upodobljena svete brata, ki je delo akademskega slikarja Staneta Kregarja.

* Nadškofija Ljubljana je povišala dar za sveto mašo, mašni štipendij na 23 Eur, od 1. septembra dalje.


VABILO

V spomin na umrla vojaka Miroslava Moljka in Antona Žaklja Občinski odbor VSO Logatec vabi na
9. SPOMINSKI POHOD NA CESARSKI VRH
ki bo v soboto, 9. julija 2022
Pohod bo potekal iz treh krajev:
Na Vrhniki se zberemo ob 7.30 na parkirišču pod Planino.
V Rovtah se zberemo ob 7.00 pred cerkvijo.
V Logatcu se prav tako zberemo ob 7.30 pred centrom vojnih veteranov.

Na cilju bomo predvidoma ob 10. uri, kjer bomo imeli sveto mašo na prostem. Po maši sledi kulturni program s slavnostnim nagovorom.

Mašo bo daroval policijski vikar Igor Jereb.

Slavnostni govornik: Lojze Peterle, predsednik Združenja VSO

Sodelujoči: OMPZ Notranjska

Vabljeni!


Molitev za sinodo 2021-2023

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.


Molitev za domovino ob 30-letnici slovenske države

Gospod Bog, ob 30-letnici države Slovenije slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega, kar ogroža naše telesno, duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim družinam, da bodo odprte za življenje in šole ljubezni za nove rodove.
Amen.


Molitev za zdravje
v času epidemije koronavirusa COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.