Category Archives: Obvestila

Obvestila župnije Rovte

Ostala oznanila

Postna postava za leto 2018

Postni čas, ki se začenja s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (letos 14. 2.) in na veliki petek (letos 30. 3.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Mesnih jedi pa se lahko zdržimo vsi, od najmlajših otrok, do najstarejših ljudi.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14 leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …) post in zdržek odpadeta. Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.


* V ponedeljek, 19. marca obhajamo praznik Svetega Jožefa. Sveti maši bosta ob 8h in 18h. K sveti maši ste še posebej lepo povabljeni fantje in možje.
Po večerni maši je srečanje za člane Župnijske Karitas.
Na ta praznik pričenjamo tudi »Teden družine«, ki se zaključi 25. marca, ko obhajamo praznik Gospodovega oznanjenja Mariji.

* Spovedovanje veroučencev od 4. do 9. razreda bo v tednu po peti postni nedelji namesto verouka.

* V sredo 21. 3. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za člane ŽPS.
Tema srečanja za marec: Izzivi odraščanja, mladosti in osebne odločitve za vero. Priročnik za ŽPS, str 26.

* Ker praznik Gospodovega oznanjenja Mariji po datumu pade na 6. postno, Cvetno nedeljo, s katero se začenja Veliki teden, ga praznujemo en dan prej, to je v soboto 24. 3. Praznujemo ga samo z mašo, liturgično, ki bo ob 18h.

* Iz sobote 24. 3. na na nedeljo 25. 3. je prehod na poletni čas. Kazalci na uri: eno uro naprej.

* S 6. postno Cvetno nedeljo 25. 3., nedeljo Gospodovega trpljenja pričenjamo Veliki Teden, v katerem se bomo spominjali v obredih bistvenih stvari naše vere.
Ob 10h bo pri kapelici nasproti župnišča blagoslov butar in zelenja, nato procesija v cerkev.
Pri maši se bere poročilo o Jezusovem trpljenju ali pasijon, kakor ga je zapisal evangelist Marko.
Je tudi sklep »Tedna družine«

* S 6. postno Cvetno nedeljo 25. 3., nedeljo Gospodovega trpljenja pričenjamo Veliki Teden, v katerem se bomo spominjali v obredih bistvenih stvari naše vere.
Ob 10h bo pri kapelici nasproti župnišča blagoslov butar in zelenja, nato procesija v cerkev. Pri maši se bere poročilo o Jezusovem trpljenju ali pasijon, kakor ga je zapisal evangelist Marko. Je tudi sklep »Tedna družine«
Popoldne ob 14h je Križev pot, ki ga molijo člani zakonske skupine.

* Verouk bo v Velikem tednu samo še v ponedeljek, torek in sredo. Sicer se pa veroučenci udeležujte obredov v Svetem tridnevju, predvsem birmanci.


VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo ves postni čas. Ob tem sporočilu slišimo in izrekamo še druge vzklike: »Radujte in veselite se!«, »Odrešeni ste, aleluja!«, »Smrt in greh sta premagana, aleluja!«
Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj vse to praznovanje pomeni in kako konkretno to vstopa v moje življenje?

Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati molitev in prošnja k Svetemu Duhu za veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega Duha, da so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost velike noči: Jezusove daritve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo življenje; življenje prenovljenih ljudi, življenje velikonočnega kristjana.

Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim krstom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Vabimo vas tudi k veselju nad zaupanim poslanstvom, ki nam ga izroča vstali Jezus: poslanstvom v krščanskem občestvu, župniji, redovni ali drugi skupnosti, družini, narodu, človeštvu … V hvaležnosti se veselimo, da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in služiti s svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem.

Zato voščimo vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in po svetu, posebej bolnim in trpečim, da bi bili odprti Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi vaša srca napolnilo veselje zaradi odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in vse medsebojne odnose; da bi to veselo novico posredovali še drugim ljudem!

Vaši škofje

 


Velikonočno voščilo:

Vsem faranom in farankam želim blagoslovljene in zadovoljstva polne Velikonočne praznike, da bi jih lepo lepo obhajali v krogu domače družine sorodnikov in prijateljev.            Župnik


* Veliki četrtek je spominski dan Jezusove zadnje večerje. Dopoldne je v vseh škofijskih cerkvah »Krizmena maša«, kjer škofje ob navzočnosti duhovnikov posvetijo Sveto krizmo in blagoslovijo krstno in bolniško olje.
Zvečer je slovesna maša. Po zapeti »Slavi« zvonovi utihnejo in »molčijo« do velikonočne vigilije, ko se ob zapeti »Slavi« spet oglasijo. Po obhajilu sklepni obred odpade, sledi prenos Najsvetejšega v Božji grob, kjer je molitev, nato razkrivanje oltarjev, v spomin, da so Jezusu vzeli obleko.

* Veliki Petek je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na Križu in pokopa. Ob 15h bo v zimski kapeli molitev Križevega pota.
Ta dan je strogi post in vzdržek.
Ob 19h je opravilo v čast Gospodovemu trpljenju. Prisluhnili bomo Božji Besedi, zlasti branju pasijona, kakor ga je zapisal evangelist Janez, deset različnih prošenj za različne namene. V središču bogoslužja je razkrivanje in češčenje Križa, obhajilo, prenos Najsvetejšega v božji grob in češčenje prenos kipa mrtvega Jezusa v grob. Darovi ob češčenju Križa so namenjeni za Cerkev v Sveti deželi.

* Velika sobota. ob 7h zjutraj je blagoslov velikonočnega ognja, pri pokopališkem križu.
Blagoslov jedil:  Rovtarske Žibrše 13:30h; Petkovec 14:15h; Rovte pred blagoslovom ob 15h molitev pri Božjem Grobu.
Ob 19h je »Velikonočne vigilija«: slavje luči, hvalnica velikonočni sveči. K vigiliji prinesite sveče. Sledi branje beril, Slava peta (zvonovi), novozavezno berilo, Aleluja, Evangelij in pridiga. Blagoslov krstne vode in obnovitev krstnih obljub, prenos krstne vode v krstilnico, prošnje za vse potrebe, nato se maša nadaljuje z darovanjem. Na koncu maše odslovitev: Pojdite v miru, Aleluja, Aleluja.

* VELIKONOČNA NEDELJA. Ob 7h zjutraj se prične pri »božjem« grobu s petjem »ALELUJE« velikonočna procesija ki gre po običajni poti, če bo ugodno vreme. Po procesiji je zahvalna pesem, maša se nadaljuje z zapeto Slavo.
Na velikonočno nedeljo je po obeh mašah običajno darovanje za cerkev.

* Na Velikonočni ponedeljek bosta maši po nedeljskem redu: ob 7:30h in10h.

* V tednu po Veliki noči bo od torka 3. 4. do petka 6.4. spraševanje birmancev vsak dan od 15h do 18h.

* V torek 3. 4. ima ob 20h redno srečanje zakonska skupina.

* Za prvi petek, 6. 4. bom v dopoldanskem času obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili litanije Srca Jezusovega s posvetilno molitvijo in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Na prvo soboto, 7. 4. bomo po večerni maši zmolili litanije Matere božje, molili za nove duhovne poklice in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* Župnija Vrh Svetih Treh Kraljev, vabi v nedeljo 8.4. ob 10h na romarski shod.
Po sveti maši boste lahko dobili knjigo avtorice Marije Mojce Treven o medvojnem in povojnem življenju v župniji Sveti Trije Kralji.

* Slovesnost prvega svetega obhajila v župniji bo v nedeljo 13. maja ob 10h dopoldne.

* Podelitev zakramenta Svete birme bo v župniji zadnjo nedeljo v maju, na praznik Svete Trojice, 27. maja ob 9h dopoldne.


* Prenova v Duhu Logatec vabi na Sveto mašo za ozdravitev družinskega debla, slavljenje in molitev nad posameznikom v nedeljo 18. 3. ob 19h v cerkev v Dolnji Logatec. 
Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v kapeli doma Marije in Marte.

* Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.

* Otroci, ki čutite veselje do petja pri maši se vključite v otroški pevski zbor.

* Sodelovanje pri maši: Ko duhovnik pred Evangelijem moli vzklik Aleluja z vrstico ali pevci pojejo Alelujo vsi v klopeh vstanete, ne le takrat, koko duhovnik že začne brati Evangelij. Stoja pri maši pomeni: Pripravljen sem, da poslušam Evangelij.
Ko duhovnik povabi vernike z molitvijo: Molite bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev«, odgovorite: »Naj SPREJME, Gospod, daritev iz tvojih rok…, ne pa spremlja…

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.


Župnijska Karitas Rovte obvešča, da se lahko dobi rabljena oblačila in čevlje v skupnem skladišču Rdečega Križa in Karitas v kleti nove Občine, Tržaška 50a, vsako sredo med 15h in 17h.