Zahvala Župnijska Karitas

Župnijska Karitas Rovte se najlepše zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pripomogli in sodelovali pri srečanju bolnih, invalidov in starejših v nedeljo 31. 8. popoldne. Bog vam povrni.