Zahvala 70-let spravne kapelice

Spominski odbor farnih plošč župnije Rovte in Krajevne skupnost Rovte se najprisrčneje zahvalimo vsem, ki so kakorkoli in na kakršenkoli način pomagali in sodelovali pri nedeljski spominski slovesnosti.       Bog vam povrni.