Klučarji

Potrditve ključarjev župnije Rovte.

Nadškofija Ljubljana je potrdila imenovanje ključarjev za župnijo Rovte za dobo petih let dne 19. aprila 2022 št. 456 / 22.

Za župnijsko cerkev:  
Peter Istenič Rovte 126
Marjan Pišljar Rovtarske Žibrše 35
   
Za podružnico Petkovec:  
Franc Maček Petkovec 43
Anton (Zvone) Treven Petkovec 38
   
Za podružnico Praprotno brdo:  
Alojz Žakelj Praprotno Brdo 3