Za leto 2023

--------------------------------------------

>> /\ /\  
** Farni_glas_zupnije_Rovte_XIX_01.pdf  463  Kb
** Farni_glas_zupnije_Rovte_XIX_02.pdf  465  Kb
** Porocilo_zupnija_Rovte_leto_2022.pdf  35  Kb
>> Tedenska_Oznanila  
** Zupnijska_Karitas_Rovte_porocilo_2022.pdf  104  Kb

--------------------------------------------