Misijonar Janko Slabe, Arhiv dokumentov


>> /\ /\  
**** Galerija slik  
** Janko_Slabe_2006.jpg  716  KB
** Janko_Slabe_2006n.jpg  28  KB
** Janko_Slabe_Jance_93.jpg  1794  KB
** Janko_Slabe_Jance_93n.jpg  78  KB
** Janko_Slabe_Skof_Charles_Remy_Rakotonirina.jpg  588  KB
** Janko_Slabe_Skof_Charles_Remy_Rakotonirina_n.jpg  247  KB
** Janko_Slabe_in_Marjanov_sin_Janez_1_rostni_dan.jpg  568  KB
** Janko_Slabe_in_Marjanov_sin_Janez_1_rostni_dan_n.jpg  99  KB
** Janko_Slabe_po_srebrni_masi_1995.jpg  305  KB
** Janko_Slabe_po_srebrni_masi_1995n.jpg  51  KB
** Janko_Slabe_sorodniki_01.jpg  369  KB
** Janko_Slabe_sorodniki_01_n.jpg  658  KB
** Janko_Slabe_v_druzbi_sorodnikov_1995_1.jpg  558  KB
** Janko_Slabe_v_druzbi_sorodnikov_1995_1n.jpg  85  KB
** Janko_Slabe_v_druzbi_sorodnikov_1995_2.jpg  774  KB
** Janko_Slabe_v_druzbi_sorodnikov_1995_2n.jpg  96  KB
** Janko_Slabe_v_druzbi_sorodnikov_2006_1.jpg  714  KB
** Janko_Slabe_v_druzbi_sorodnikov_2006_1n.jpg  62  KB
** Janko_Slabe_v_druzbi_sorodnikov_2006_2.jpg  765  KB
** Janko_Slabe_v_druzbi_sorodnikov_2006_2n.jpg  38  KB