Za leto 2021

--------------------------------------------

>> /\ /\  
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_01.pdf  236  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_02.pdf  217  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_03.pdf  234  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_04.pdf  215  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_05.pdf  231  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_06.pdf  461  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_07.pdf  468  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_08.pdf  472  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_09.pdf  479  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_10.pdf  469  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_11.pdf  463  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_12.pdf  232  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_13.pdf  229  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_14.pdf  218  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_15.pdf  221  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_16.pdf  460  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_17.pdf  459  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_18.pdf  474  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_19.pdf  459  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_20.pdf  459  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_21.pdf  480  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_22.pdf  473  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_23.pdf  472  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_24.pdf  461  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_25.pdf  471  Kb
** Farni_glas_Rovte_XVII_st_26.pdf  469  Kb
** Kronika_in_karitas_leto_2020.pdf  90  Kb
** Kronika_in_karitas_leto_2021.pdf  71  Kb
** Moliev_za_zdravje_Covi19.pdf  42  Kb
** Navodila_Covid19_20210514.pdf  61  Kb
** Program_rovte_20_junij_2021.pdf  1508  Kb
** Velrouk_2021_22razpored.pdf  25  Kb
** Velrouk_2021_22vse.pdf  40  Kb
** krasenje_cerkve.png  1879  Kb
** krasenje_cerkve1.pdf  464  Kb

--------------------------------------------