Tag Archives: Oznanila

Mašni nameni


Mašni nameni od 21.4.2019 do 5.5.2019

Nedelja

21.4.2019
Velika nedelja
Velika noč Gospodovega vstajenja, slovesni praznik

7h
– začetek vstajenske procesije pri božjem grobu; sveta maša
-
za farane

10h
+
starši Petkovšek, brat Konrad in sestra Zdravka (dano iz Gorenje vasi)
Ponedeljek

22.4.2019
v velikonočni osmini
7:30h
+
Rudi in Zvonka Nartinik
, obletna
, Rovte
29

10h
+
Jože Cigale
, Rovtarske Žibrše
30

16h
+
Jožef Leskovec
, pogrebna maša
, Petkovec
23
Torek

23.4.2019
v velikonočni osmini
Sv. Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane

19h
+
Adolf in Julijana Logar
, obletna
, Rovte
158
Sreda

24.4.2019
v velikonočni osmini
19h
+
Alojz Malavašič
, obletna
, Rovte
51
Četrtek

25.4.2019
v velikonočni osmini
Sv. Marko, evangelist

18:30h
– začetek Markove procesije skozi naselje Rovte;
sveta maša:
+
Ljudmila Petkovšek
, obletna
, Rovte
131
Petek

26.4.2019
v velikonočni osmini
Marija, Mati Dobrega sveta

19h
+
Alojz Čuk
, trideseti dan
, Rovte
84
Sobota

27.4.2019
v velikonočni osmini
Hozana Kotorska, devica

19h
+
Jožef Leskovec
, osmi dan
, Petkovec
23
Nedelja

28.4.2019
7:30h
-
za farane

10h
+
Ivan Trček
, obletna
, Petkovec
35
Ponedeljek

29.4.2019
Sv. Katarina Sienska, devica in učiteljica, sozavetnica Evrope, praznik

19h
vsi
+
Petrovčevi
Torek

30.4.2019
Sv. Pij V., papež

19h
+
iz družine Možina (dano iz Kranja)
Sreda

1.5.2019
Sv. Jožef delavec, praznik

8h
+
Rozalija Trček
, obletna
, Rovte
114
Četrtek

2.5.2019
Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj

8h
+
Anica in Silvo Slabe
, Petkovec
32 dano iz Novega Sveta
Petek

3.5.2019
Prvi petek
Sv. Filip in Jakob, apostola, praznik

19h
+
Rozalija Gartnar
, dano Rovte
132
Sobota

4.5.2019
Prva duhovniška
Sv. Florijan, mučenec

18h
– začetek Florijanove procesije na Praprotno Brdo;
sveta maša ob 19h
-
v čast sv. Florijanu
Nedelja

5.5.2019
7:30h
-
za farane

10h
vsi
+
iz družine Jereb in starši Lebar
, Rovte
41c

14h
-
Šmarnična pobožnost in litanije Matere božje z blagoslovom

Ostala oznanila

* S ponedeljkom po cvetni nedelji pričnemo »Veliki teden« v katerem se bomo v Svetem Velikonočnem Tridnevju spominjali najvažnejših dogodkov iz Jezusovega življenja: trpljenje, smrt in Vstajenje, ki so ključnega pomena za našo vero v Jezusovo vstajenje.

* Veliki četrtek je spominski dan Jezusove zadnje večerje in postavitve duhovništva.
Dopoldne je v stolnici v Ljubljani krizmena maša, pri kateri duhovniki obnovijo svoje duhovniške obljube. Škof posveti sveto krizmo in blagoslovi krstno in bolniško olje.
Ob 19h slovesna maša. Pri Slavi zvonovi utihnejo in molčijo do velikonočne vigilije, ko se zapoje Slava. Po obhajilu je prenos Najsvetejšega v božji grob in molitve pri njem. Razkrijejo se oltarji v znak, da so Jezusu vzeli obleko.

* Veliki petek je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu ter pokopa.
Ob 15h je v cerkvi molitev Križevega pota.
Ob 19h so obredi v čast Gospodovega trpljenja. Bogoslužna barva je rdeča. Sledi branje beril in pasijona po Janezu, 10 prošenj za različne namene, razkrivanje in češčenje Križa, obhajilo in prenos Najsvetejšega v božji grob ter molitev pri njem.
Prenese se v božji grob kip mrtvega Jezusa.
Darovi ob češčenju Križa so namenjeni za Cerkev v Sveti deželi.

* Velika sobota
Ob 7h zjutraj je pri pokopališkem Križu blagoslov velikonočnega ognja.
Dopoldne je v cerkvi postavljanje opreme: bander, nebesa, svetilk za velikonočno procesijo.

Blagoslov velikonočnih jedil:
13:30h – Rovtarske Žibrše pri kapelici na Planinah.
14:15h – Petkovec v cerkvi.
15h – Rovte v cerkvi.

19h – Pričetek Velikonočne vigilije: Slavje luči z Velikonočno svečo, hvalnica, branje beril, peta Slava (zvonovi se oglasijo), glavna mašna prošnja, berilo iz Nove Zaveze, peta Aleluja, evangelij, pridiga, krstno bogoslužje, obnovitev krstnih obljub in blagoslov krstne vode, prenos le te v krstni kamen, prošnje za vse potrebe, darovanje … maša se nadaljuje.
Odslovitev: Podite v miru, aleluja, aleluja
K velikonočni vigiliji prinesite svečke.

* Velka noč Gospodovega Vstajenja, slovesni praznik
Ob 7h zjutraj je pri božjem grobu začetek velikonočne procesija, ki gre skozi naselje Rovte, če bo ugodno vreme. Na začetku procesije gre kip z vstalim Zveličarjem. Po procesiji je zahvalna pesem nato pa sveta maša. Pri maši je ustaljeno darovanje za župnijsko cerkev. Velikonočno procesijo bo vodil in imel mašo pater Ivan Bresciani, jezuit iz Ljubljane.

Velikonočne procesija
1. Kip z Alelujo
2. Farno bandero
3. Fantje in možje
4. Mali banderi
5. Otroci
6. Dekliško bandero
7. Dekleta
8. Pevski zbor
9. Ključarja s svetilkami
10. Ministranti
11. Baldahin z Najsvetejšim
12. Žene in matere


Velikonočno voščilo.

Vsem faranom in farankam želim doživete velikonočne praznike, da bi jih mogli z veseljem praznovati sami ali v krogu domače družine, sorodnikov in prijateljev.

Kristus je vstal, radujmo in veselimo se, Aleluja.
Župnik


* Na velikonočni ponedeljek bosta maši po nedeljskem redu ob 7:30h in 10h.

* V četrtek 25.4. obhajamo god sv. Marka. Ta dan je Markova procesija skozi naselje Rovte. To je prva od prošnjih procesij. Po procesiji je sveta maša.

* V ponedeljek 29. aprila je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na krst za starše in botre. K pripravi prinesite Družinsko knjižico. rojstni list otroka in potrdilo za botra, če je boter iz druge župnije.

* 1. maja obhajamo praznik sv. Jožefa delavca.
Začenjamo z šmarničnim branjem. Letošnje šmarnice je napisala Berta Golob z naslovom Misijonar ob Nilu. Posvečene so spoznavanju življenja misijonarja Ignacija Knobleharja, saj bomo v leta 2019 obhajali 200-letnico njegovega rojstva. Še posebej bo leto obarvano misijonsko tudi z izrednim misijonskim mesecem. Za vsak dan obiskovalci, predvsem otroci prejmejo kartice z miselnimi izzivi.

* Za prvi petek v mesecu maju bom obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili posvetilno molitev v čast Srcu Jezusovemu in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 4. maja obhajamo god sv. Florjana, zavetnika proti ognju in gasilcev. Iz Rovt bo šla ob 18h procesija na Praprotno Brdo, kjer bo sveta maša v čast sv. Florjanu. Pri maši bodo tudi Šmarnice.

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo v župniji na 5. velikonočno nedeljo 19. maja ob 10h.


* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v kapeli doma Marije in Marte.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.


Župnijska Karitas Rovte obvešča, da se lahko dobi rabljena oblačila in čevlje v skupnem skladišču Rdečega Križa in Karitas v kleti nove Občine, Tržaška 50a, vsako sredo med 15h in 17h.

Bralci nedelskih in prazničnih beril:

Datum Ob   Bralci
nedelja, 14. 4. 2019 7:30h   Ema Kavčič in Veronika Kavčič
10h   Cilka Jereb in Jerneja Kunc
četrtek, 18. 4. 2019 19h   Branka Jereb in Matevž Lukan
petek, 19. 4. 2019 19h   Cilka Jereb in Branka Jereb
sobota, 20. 4. 2019 19h   Marija Lukančič, Matjaž Gnezda, Vilma Kunc in Klemen Jereb
nedelja, 21. 4. 2019 7h   Helena Rupnik in Mojca Skvarča
10h   Meta Malavašič in Nevenka Malavašič
ponedeljek, 22. 4. 2019 7:30h   Matjaž Gnezda
10h   Jerneja Kunc
četrtek, 25. 4 2019 18:30h   po Markovi procesiji – Cilka Jereb
nedelja, 28. 4 2019 7:30h   Marija Lukančič in Veronika Kavčič
10h   Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda
sobota, 4. 5 2019 18h   po Florijanovi procesiji na Praprotnem Brdu – Jerneja Kunc
nedelja, 5. 5. 2019 7:30h   Ema Kavčič in Marja Čuk
10h   Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
       
Pogrebne maše za April Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za Maj Helena Rupnik

Ministriranje:

Od   Do   Ministrantje
14. 4. 2019 21. 4. 2019   Anže Treven in Anže Treven
21. 4. 2019 28. 4. 2019   Lovro Benedičič
28. 4. 2019 5. 5. 2019   Andraž Kavčič in Urban Kavčič

Otroci ali veroučenci, ki bi radi postali ministranti, se prijavite župniku.
Starši spodbudite svoje otroke, da bodo postali dejavni pri služenju.

Časovni razpored čiščenja cerkve:

VABILO
Že več kot 7 let uspešno poteka čiščenje cerkve, kapele in učilnice s pomočjo prizadevnih farank in faranov. Tedensko, skrbi za to, 24 skupin po 3 ali več članov skupine. V teh letih, se je v nekaterih skupinah, zaradi različnih vzrokov zmanjšalo število članic. Zato vabimo vse, ki ste pripravljeni storiti nekaj za skupno dobro, da se dvakrat na leto pridružite tem skupinam in pomagate pri čiščenju.

Kdor želi pomagati, naj se oglasi v župnišču,
ali pokliče na tel. 041 354 273 Peter Istenič

Za krašenje cerkve poskrbi Janez Pečkaj

Skupina Od   Do
6. Skupina 9. 2. 2019 15. 2. 2019
7. Skupina 16. 2. 2019 22. 2. 2019
8. Skupina 23. 2. 2019 1. 3. 2019
9. Skupina 2. 3. 2019 8. 3. 2019
10. Skupina 9. 3. 2019 15. 3. 2019
11. Skupina 16. 3. 2019 22. 3. 2019
12. Skupina 23. 3. 2019 29. 3. 2019
13. Skupina 30. 3. 2019 5. 4. 2019
14. Skupina 6. 4. 2019 12. 4. 2019
15. Skupina 13. 4. 2019 19. 4. 2019
16. Skupina 20. 4. 2019 26. 4. 2019
17. Skupina 27. 4. 2019 3. 5. 2019
18. Skupina 4. 5. 2019 10. 5. 2019
19. Skupina 11. 5. 2019 17. 5. 2019
20. Skupina 18. 5. 2019 24. 5. 2019
21. Skupina 25. 5. 2019 31. 5. 2019
22. Skupina 1. 6. 2019 7. 6. 2019
23. Skupina 8. 6. 2019 14. 6. 2019
24. Skupina 15. 6. 2019 21. 6. 2019