Župnijski pastotoralni svet

Člani župnijskega pastoralnega sveta Rovte,
ki so bili 8.3.2015 izvoljeni in od Nadškofije Ljubljana arhinariat potrjeni 8.6.2015 št. 934/15
naslednji člani za dobo petih let 2015 -2020.

Janez Petrič

župnik

Rovte 95

Mateja Kavčič

tajnik

Petkovec 6a

Mihaela Logar

Komisija za oznanjevanje

Rovte 46e

Niko Skvarča

Komisija za bogoslužje

Rovte 50

Maja Nagode

Komisija za diakonijo

Rovtarske Žibrše 14

Nevenka Malavašič

zapisnikar

Rovte 51

Peter Istenič

ključar

Rovte 126

Matjaž Gnezda

Izreden delilec obhajila

Rovte 82b

Janko Logar

Predstavnik pevcev

Rovte 104e

Mojca Skvarča

Bralci beril

Rovte 50

Cilka Jereb

Molitvena skupina

Rovte 79a

Hieronim Kavčič

Župnijska Karitas

Petkovec 6b

Karin Hladnik

Zakonska skupina

Petkovec 44

Jože Treven

ministrantje

Rovte 13

Rezka Drmota

SBP

Praprotno Brdo 4

Urša Malavašič

mladina

Rovte 51

Veronika Kavčič

mladina

Petkovec 6a

Zofija Sivec

 

Petkovec 11

Ana Štefanič

 

Praprotno Brdo 13a

Ivanka Koprivc

 

Petkovec 37a

Jurij Kavčič

 

Praprotno Brdo 6

Martina Albreht

 

Rovtarske Žibrše 21