Verouk

Spored verouka in delovnih zvezkov (DZV), učbenikov in liturgičnih zvezkov (LZV) v veroučnem letu 2018/2019.
Razred Dan Ura Naslov delovnega zvezka  
1a.r. Ponedeljek 16h Praznujemo in se veselimo DZV
1b.r. Torek 16h Praznujemo in se veselimo DZV
2a.r. Petek 15h Praznujmo z Jezusom DZV
2b.r. Sreda 16h Praznujmo z Jezusom DZV
3a.r. Ponedeljek 16h Kristjani praznujemo skupaj DZV
3b.r. Sreda 15h Kristjani praznujemo skupaj DZV
4.r. Torek 16h Pot v srečno življenje Kat.
5.r. Torek 15h Znamenja na poti k Bogu Kat.
6.r. Četrtek 16h Skupaj v novi svet Kat.
7.r. Četrtek 15h Pridi sveti Duh Kat.
8.r. Ponedeljek 15h Pridi sveti Duh Kat.
9.r. Petek 15h Gradimo prihodnost
Gradimo prihodnost
Kat.
DZV
Za vse skupine je obvezen Bogoslužni ali Liturgični zvezek
– »z Besedo v življenje«.