Oznanilo 3 tedne

Mašni nameni od 25.8.2019 do 15.9.2019


Nedelja

25.8.2019
Sv. Jožef Kalasant, duhovnik in redovni ustanovitelj

7:30h
-
za farane

15h
za vse
+
domobrance in ostale žrtve I., II. svetovne vojne, vojne za Slovenijo in za vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov
Ponedeljek

26.8.2019
19h
+
Minka Treven
, obletna
, Petkovec
11a
Torek

27.8.2019
Sv. Monika, mati sv. Avguština

19h
+
Iztok Tomazin
, obletna
, Petkovec
36
Sreda

28.8.2019
Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

19h
+
Zdravko Trpin
, obletna
, Rovte
122
Četrtek

29.8.2019
Mučeništvo Janeza Krstnika, god

19h
+
Janez Kogovšek
, godovna
, Rovte
118
Petek

30.8.2019
Feliks, mučenec

19h
+
starši Jereb in brat France
, obletna
, Rovte
153
Sobota

31.8.2019
9h
-
maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
Nedelja

1.9.2019
Egidij (Tilen), opat

Obletnica kronanja Marije Pomagaj na Brezjah

7:30h
-
za farane

10h
+
Lazar Anton
, Petkovec
43a
Ponedeljek

2.9.2019
19h
+
Terezija Sivec
, trideseti dan
, Petkovec
11
Torek

3.9.2019
Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

19h
+
Rozalija Trček
, godovna
, Rovte
114
Sreda

4.9.2019
Rozalija, devica, Irma, devica

19h
+
starši in brat Janez Treven
, Petkovec
46
Četrtek

5.9.2019
Sv. mati Terezija, redovna ustanoviteljica

Celodnevno češčenje na Vrhu svetih Treh Kraljev
Petek

6.9.2019
Prvi petek
Zaharija, prerok

19h
+
Marjan Brenčič (Janeževi)
Sobota

7.9.2019
Regina, devica

14h
-
poročni obred
Nedelja

8.9.2019
Rojstvo Device Marije – Mali šmaren

7:30h
-
za farane

15h
+
Jereb Franc in Jožefa
, obletna
, Rovte
125

somaševanje Miro Šlibar, Srečanje BIS