Oznanilo 3 tedne

Mašni nameni od 15.7.2018 do 5.8.2018

Nedelja

15.7.2018
Sv. Bonaventura, škof in Cerkveni učitelj

7:30h
-
za farane

10h
+
Janez Mivšek
, godovna
, Rovtarske Žibrše
37
Ponedeljek

16.7.2018
God Karmelske Matere božje

19h
+
Alojz Malavašič
, obletna
, Rovte
51
Torek

17.7.2018
Aleš, spokornik

19h
+
Janez Treven
, obletna
, Petkovec
46
Sreda

18.7.2018
Friderik (Miroslav), škof in mučenec

19h
+
Viljema Treven
, obletna
, Petkovec
38
Četrtek

19.7.2018
Justa, mučenka

19h
+
Anton Albreht, godovna in obletna in Marija Leskovec
, Rovtarske Žibrše
21
Petek

20.7.2018
Sv. Marjeta Antiohijska, devica in mučenka

19h
+
Alojz Brence, obletna in Marija
, Petkovec
Sobota

21.7.2018
Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj

16h
-
za srečen zakon
Nedelja

22.7.2018
Sv. Marija Magdalena, spokornica

7:30h
-
za farane

10h
na Praprotnem Brdu, vsi
+
Trevnovi
, obletna
, Praprotno Brdo
7
Ponedeljek

23.7.2018
Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik

19h
+
Antonija Otrin
, godovna
, Rovte
137
Torek

24.7.2018
Sv. Krištof, mučenec, zavetnik šoferjev

19h
+
Anton Trpin
, godovna
, Rovte
117
Sreda

25.7.2018
Sv. Jakob Starejši, apostol, praznik

19h
+
starši Gantar in Danica Nagode
, Rovte
82b
Četrtek

26.7.2018
Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije, god

19h
+
Vladislav Pivk
, obletna
, Rovte
32
Petek

27.7.2018
Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, god

19h
+
Viktor in Ana Kogovšek
, godovna
, Petkovec
22
Sobota

28.7.2018
Marija Terezija Kowalska, devica in mučenka

9h
-
maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
Nedelja

29.7.2018
Sv. Marta, svetopisemska žena

7:30h
-
za farane

10h
+
Ivanka Lukan
, obletna
, Rovte
129a