Oznanilo 2 tedna


Mašni nameni od 19.1.2020 do 2.2.2020

Nedelja

19.1.2020
Nedelja verskega tiska

Božji služabnik Friderik Irenej Baraga(+1868) smrtni dan

7:30h
-
za farane

10h
+
Andrej Albreht
, obletna
, Rovtarske Žibrše
21
Ponedeljek

20.1.2020
Sv. Fabijan, papež in mučenec

Sv. Sebastijan(Boštjan), mučenec

18h
+
Jožef Arhar
, obletna
, Rovte
104d
Torek

21.1.2020
Sv. Neža, devica in mučenka

18h
+
Cvetka Kavčič
, Rovte
12
Sreda

22.1.2020
Sv. Vincenc, diakon in mučenec

18h
+
starši Nagode
, godovna in obletna
, Rovte
102a
Četrtek

23.1.2020
Zaroka Marije in Jožefa, spominski dan

18h
+
Viktor Šinkovec
, obletna
, Rovte
112a
Petek

24.1.2020
Sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

18h
vsi
+
Rovtarski Farani
Sobota

25.1.2020
Spreobrnitev apostola Pavla, praznik

Sklep »Tedna molitve za edinost Kristjanov«

18h
+
Mihael Mlinar
, trideseti dan
, Petkovec
Nedelja

26.1.2020
Nedelja Svetega Pisma

Sv. Timotej in Tit, škofa

7:30h
-
za farane

10h
+
Stanislava Nagode
, obletna
, Rovtarske Žibrše
19
Ponedeljek

27.1.2020
Sv. Angela Mericij, devica, redovna ustanoviteljica

18h
+
Slavka Novak
, obletna
, Petkovec
36
Torek

28.1.2020
Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj

18h
+
Cvetka in Alojz Žniderič
, obletna
, Rovte
81a
Sreda

29.1.2020
Valerij, škof

18h
+
Ivanka Logar
, osmi dan
, Rovte
104
in
+
Jože Treven
, Rovte
13, (mašuje Jože Treven)
Četrtek

30.1.2020
Martina, devica

18h
+
Marija Brence, obletna in Alojz
, Petkovec
Petek

31.1.2020
Sv. Janez Bosko, redovni ustanovitelj

18h
+
Marko Rode, dano Rovte 114
Sobota

1.2.2020
Sv. Brigita Irska, devica

9h
-
maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
Nedelja

2.2.2020
Jezusovo darovanje, Svečnica, praznik

7:30h
-
za farane

10h
+
Brigita Lukan
, obletna
, Petkovec
35a