Oznanilo 2 tedna


Mašni nameni od 14.1.2018 do 28.1.2018

Nedelja

14.1.2018
Odon(Oton), prior v Jurkloštru

7:30h
-
za farane

10h
+
Franc Jeršič
, obletna
, Rovtarske Žibrše
1
Ponedeljek

15.1.2018
Sv. Pavel Puščavnik, god

18h
+
Andrej Albreht
, obletna
, Rovtarske Žibrše
21
Torek

16.1.2018
Marcel, papež

18h
+
Aleš Treven
, obletna
, Rovte
82
Sreda

17.1.2018
Sv. Anton Puščavnik, opat

18h
+
Manica in Ludvik Treven
, obletna
, Rovte
102
Četrtek

18.1.2018
Začetek tedna molitve za edinost Kristjanov

18h
+
Rozalija Petkovšek
, obletna
, Rovte
18
Petek

19.1.2018
Makaij, opat

Smrtni dan (+ 1868) božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga

18h
+
Adolf Logar
, osmi dan
, Rovte
158
Sobota

20.1.2018
Sv. Fabijan, papež in mučenec

Sv. Sebastijan (Boštjan), mučenec

17h
+
Slavka Novak
, obletna
, Petkovec
36
Nedelja

21.1.2018
Sv. Neža, mučenka

7:30h
-
za farane

10h
+
Franc Jereb
, godovna
in obletna
+
starši Jereb in Nagode
, Rovte
79a
Ponedeljek

22.1.2018
Sv. Vincencij, diakon in mučenec

18h
+
Franc Maček
, obletna
, Petkovec
43
Torek

23.1.2018
18h
+
Vinko Slabe
, obletna
, Petkovec
16
Sreda

24.1.2018
Sv. Frančišek Saleški, škof in Cerkveni učitelj

18h
+
Jože Lukančič, obletna in Ivana
, Rovtarske Žibrše
1
Četrtek

25.1.2018
Spreobrnitev apostola Pavla, praznik

Sklep tedna za edinost Kristjanov

18h
+
Jože, obletna in Marjanca Lukančič
, godovna
, Rovtarske Žibrše
16
Petek

26.1.2018
Sv. Timotej in Tit, škofa

18h
+
Frančiška Treven
, obletna in godovna
, Praprotno Brdo
7
Sobota

27.1.2018
Sv. Angela Merici, devica in redovna ustanoviteljica

9h
-
maša na Vrhu svetih Treh Kraljev
Nedelja

28.1.2018
Nedelja Svetega Pisma

Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj

7:30h
-
za farane

10h
+
Brigita Lukan
, obletna
, Petkovec
35a