Category Archives: Pomembno

Pomembna obvestila župnije Rovte

Ostala oznanila

* S ponedeljkom po cvetni nedelji pričnemo »Veliki teden« v katerem se bomo v Svetem Velikonočnem Tridnevju spominjali najvažnejših dogodkov iz Jezusovega življenja: trpljenje, smrt in Vstajenje, ki so ključnega pomena za našo vero v Jezusovo vstajenje.

* Veliki četrtek je spominski dan Jezusove zadnje večerje in postavitve duhovništva.
Dopoldne je v stolnici v Ljubljani krizmena maša, pri kateri duhovniki obnovijo svoje duhovniške obljube. Škof posveti sveto krizmo in blagoslovi krstno in bolniško olje.
Ob 19h slovesna maša. Pri Slavi zvonovi utihnejo in molčijo do velikonočne vigilije, ko se zapoje Slava. Po obhajilu je prenos Najsvetejšega v božji grob in molitve pri njem. Razkrijejo se oltarji v znak, da so Jezusu vzeli obleko.

* Veliki petek je spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu ter pokopa.
Ob 15h je v cerkvi molitev Križevega pota.
Ob 19h so obredi v čast Gospodovega trpljenja. Bogoslužna barva je rdeča. Sledi branje beril in pasijona po Janezu, 10 prošenj za različne namene, razkrivanje in češčenje Križa, obhajilo in prenos Najsvetejšega v božji grob ter molitev pri njem.
Prenese se v božji grob kip mrtvega Jezusa.
Darovi ob češčenju Križa so namenjeni za Cerkev v Sveti deželi.

* Velika sobota
Ob 7h zjutraj je pri pokopališkem Križu blagoslov velikonočnega ognja.
Dopoldne je v cerkvi postavljanje opreme: bander, nebesa, svetilk za velikonočno procesijo.

Blagoslov velikonočnih jedil:
13:30h – Rovtarske Žibrše pri kapelici na Planinah.
14:15h – Petkovec v cerkvi.
15h – Rovte v cerkvi.

19h – Pričetek Velikonočne vigilije: Slavje luči z Velikonočno svečo, hvalnica, branje beril, peta Slava (zvonovi se oglasijo), glavna mašna prošnja, berilo iz Nove Zaveze, peta Aleluja, evangelij, pridiga, krstno bogoslužje, obnovitev krstnih obljub in blagoslov krstne vode, prenos le te v krstni kamen, prošnje za vse potrebe, darovanje … maša se nadaljuje.
Odslovitev: Podite v miru, aleluja, aleluja
K velikonočni vigiliji prinesite svečke.

* Velka noč Gospodovega Vstajenja, slovesni praznik
Ob 7h zjutraj je pri božjem grobu začetek velikonočne procesija, ki gre skozi naselje Rovte, če bo ugodno vreme. Na začetku procesije gre kip z vstalim Zveličarjem. Po procesiji je zahvalna pesem nato pa sveta maša. Pri maši je ustaljeno darovanje za župnijsko cerkev. Velikonočno procesijo bo vodil in imel mašo pater Ivan Bresciani, jezuit iz Ljubljane.

Velikonočne procesija
1. Kip z Alelujo
2. Farno bandero
3. Fantje in možje
4. Mali banderi
5. Otroci
6. Dekliško bandero
7. Dekleta
8. Pevski zbor
9. Ključarja s svetilkami
10. Ministranti
11. Baldahin z Najsvetejšim
12. Žene in matere


Velikonočno voščilo.

Vsem faranom in farankam želim doživete velikonočne praznike, da bi jih mogli z veseljem praznovati sami ali v krogu domače družine, sorodnikov in prijateljev.

Kristus je vstal, radujmo in veselimo se, Aleluja.
Župnik


* Na velikonočni ponedeljek bosta maši po nedeljskem redu ob 7:30h in 10h.

* V četrtek 25.4. obhajamo god sv. Marka. Ta dan je Markova procesija skozi naselje Rovte. To je prva od prošnjih procesij. Po procesiji je sveta maša.

* V ponedeljek 29. aprila je po večerni maši v veroučni učilnici priprava na krst za starše in botre. K pripravi prinesite Družinsko knjižico. rojstni list otroka in potrdilo za botra, če je boter iz druge župnije.

* 1. maja obhajamo praznik sv. Jožefa delavca.
Začenjamo z šmarničnim branjem. Letošnje šmarnice je napisala Berta Golob z naslovom Misijonar ob Nilu. Posvečene so spoznavanju življenja misijonarja Ignacija Knobleharja, saj bomo v leta 2019 obhajali 200-letnico njegovega rojstva. Še posebej bo leto obarvano misijonsko tudi z izrednim misijonskim mesecem. Za vsak dan obiskovalci, predvsem otroci prejmejo kartice z miselnimi izzivi.

* Za prvi petek v mesecu maju bom obiskal in obhajal bolne in starejše po domovih. Po večerni maši bomo zmolili posvetilno molitev v čast Srcu Jezusovemu in prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

* 4. maja obhajamo god sv. Florjana, zavetnika proti ognju in gasilcev. Iz Rovt bo šla ob 18h procesija na Praprotno Brdo, kjer bo sveta maša v čast sv. Florjanu. Pri maši bodo tudi Šmarnice.

* Slovesnost prvega svetega obhajila bo v župniji na 5. velikonočno nedeljo 19. maja ob 10h.


* Redna srečanja Prenove v Duhu v Logatcu so vsak torek po večerni maši v kapeli doma Marije in Marte.

* Vsak četrtek je pol ure pred večerno mašo molitev pred Najsvetejšim.


Župnijska Karitas Rovte obvešča, da se lahko dobi rabljena oblačila in čevlje v skupnem skladišču Rdečega Križa in Karitas v kleti nove Občine, Tržaška 50a, vsako sredo med 15h in 17h.