Bralci nedelskih in prazničnih beril:

Datum Ob   Bralci
nedelja, 14. 4. 2019 7:30h   Ema Kavčič in Veronika Kavčič
10h   Cilka Jereb in Jerneja Kunc
četrtek, 18. 4. 2019 19h   Branka Jereb in Matevž Lukan
petek, 19. 4. 2019 19h   Cilka Jereb in Branka Jereb
sobota, 20. 4. 2019 19h   Marija Lukančič, Matjaž Gnezda, Vilma Kunc in Klemen Jereb
nedelja, 21. 4. 2019 7h   Helena Rupnik in Mojca Skvarča
10h   Meta Malavašič in Nevenka Malavašič
ponedeljek, 22. 4. 2019 7:30h   Matjaž Gnezda
10h   Jerneja Kunc
četrtek, 25. 4 2019 18:30h   po Markovi procesiji – Cilka Jereb
nedelja, 28. 4 2019 7:30h   Marija Lukančič in Veronika Kavčič
10h   Tadeja Gnezda in Matjaž Gnezda
sobota, 4. 5 2019 18h   po Florijanovi procesiji na Praprotnem Brdu – Jerneja Kunc
nedelja, 5. 5. 2019 7:30h   Ema Kavčič in Marja Čuk
10h   Mojca Skvarča in Nevenka Malavašič
       
Pogrebne maše za April Matjaž Gnezda
Pogrebne maše za Maj Helena Rupnik